Wybierz sposób wprowadzania danych / Choose your preferred input method

Aplikacja będzie używana do: / Application will be used for:

Wprowadź kod stanowiska / Enter station code

Kod stanowiska znajdziesz w panelu administracyjnym.
Find station code in your administration panel.